Biała lista podatników VAT

Szanowni Państwo,

Od 1 września 2019 roku wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących m.in. tzw białej listy podatników VAT. Rejestr ten zawierał będzie informacje o podatnikach VAT, w tym wykaz przypisanych do nich rachunków bankowych. Zasadniczym celem zmiany jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz umożliwienie podatnikom spełnienie wymogu dochowania należytej staranności w związku z przeprowadzanymi transakcjami. Oznaczać to będzie konieczność weryfikacji kontrahentów pod kątem zgodności zadeklarowanego rachunku do wpłaty z danymi widniejącymi w rejestrze.

Dokonanie płatności powyżej 15 tys. złotych na rachunek podmiotu który nie będzie widoczny w rejestrze skutkować będzie brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Ponadto dokonanie płatności na rzecz podatnika VAT na rachunek inny niż wyszczególniony w wykazie rodzić będzie solidarną odpowiedzialność nabywcy za niezapłacony przez dostawcę podatek VAT w proporcji przypadającej na daną transakcję.

Wyszczególnione sankcję wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Do tego czasu podatnicy powinni dołożyć starań ażeby zintegrować dane dostępne w systemie z wdrożonym u siebie procesem regulowania zobowiązań.

Źródło: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Szukasz solidnej księgowej w swojej okolicy?

Wyślij zapytanie i umów się na spotkanie. Mamy dla Ciebie naprawdę dobrą ofertę.

Zapytaj o ofertę