Dodatkowe środki z ZUS-u – Zadbaj o bezpieczeństwo i higienę w biurze

BIURO RACHUNKOWE
Biuro Rachunkowe "DORADCA" - Czerwiec 2021
Od 5000 zł do nawet 500.000 zł na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy! Podpowiadamy na co można uzyskać dofinansowanie z ZUS
Od 5000 zł do nawet 500.000 zł na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy! Podpowiadamy na co można uzyskać dofinansowanie z ZUS
To już kolejny konkurs organizowany przez ZUS w ramach, którego pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie na:
 • poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.
Uwaga!
Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5000 zł. Maksymalna jest uzależniona od ilości zatrudnionych pracowników i wielkości przedsiębiorstwa.
Tabela: wysokość dofinansowania w ramach konkursu ZUS. Wskazane kwoty są wartościami brutto. Na co można przeznaczyć środki finansowe? Dofinansowaniu podlegają następujące działania:
 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy,
 • zakup urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym,
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną,
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza,
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy,
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne,
 • środki ochrony indywidualnej.
W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych.
Ważne!
Warunkiem udziału w konkursie jest brak zaległości w ZUS oraz brak zaległości podatkowych.
 Kluczowe warunki udziału w konkursie są następujące:
 • przedsiębiorca nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne,
 • nie może zalegać z opłacaniem podatków,
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem,
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.
Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Dokumentację należy składać przez stronę prewencja.zus.pl. 
  Szczegóły konkursu, włącznie z regulaminem i formularzami, dostępne są pod adresem https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2021.01   Podstawa prawna:
 • ustawa z 30.10. 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205).
 
BIURO RACHUNKOWE
BIURO RACHUNKOWE "DORADCA" MGR ANNA SYPION ul. Szosowa 15A 42-575 Strzyżowice annasypion@wp.pl +501152078

Szukasz solidnej księgowej w swojej okolicy?

Wyślij zapytanie i umów się na spotkanie. Mamy dla Ciebie naprawdę dobrą ofertę.

Zapytaj o ofertę