UWAGA !!! Od Stycznia niektórzy przedsiębiorcy mogą utracić prawo do zasiłku chorobowego.

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy (i inni płatnicy składek) będą opłacać jednym przelewem wszystkie składki na swój numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki nie będą dostępne.

Wraz z wprowadzeniem indywidualnego numeru rachunku składkowego zmienią się zasady rozliczania wpłat. W praktyce może to oznaczać utratę prawa do zasiłku chorobowego.

Wszystkie składki – niezależnie, za jaki miesiąc i na jakie ubezpieczenia/fundusz – będą opłacane jedną wpłatą. Wpłatę przekazaną na numer rachunku składkowego ZUS sam rozdzieli na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, . Będą one rozdzielane wg zasady proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy. ZUS wpłatę rozliczy w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami, a nie tak jak obecnie – według dyspozycji płatnika. To szczególnie istotne dla osób, które mają aktualnie zaległości składkowe w ZUS. Pokrycie starych zobowiązań spowoduje, że te bieżące nie zostaną uregulowane. Jeśli przedsiębiorca podlega np. dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, ZUS może go wówczas wyłączyć z tego ubezpieczenia. Ustaje ono bowiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie ZUS chce pomóc zadłużonym i rozsyła listy przestrzegające przed skutkami zmian w prawie tych przedsiębiorców, którzy mają zaległości składkowe i korzystają z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W listach informuje o możliwości wystąpienia przez płatników z wnioskiem o rozłożenie długu na raty. Każdy, kto do końca roku spłaci zaległości lub podpisze z ZUS przed 1 stycznia 2018 r. układ ratalny i będzie terminowo regulować należności, będzie mieć pewność, że wpłaty będą zaliczane na składki bieżące i na raty. Jak sprawdzić, czy nie zalegasz ze składkami? Możesz złożyć do ZUS wniosek o ustalenie salda na swoim koncie. Informację taką znajdziesz również na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jak rozłożyć zaległości na raty? Gdzie się zgłosić?. Macie więcej pytań - Zapraszamy do Nas - wszystko Ci wyjaśnimy.

Szukasz solidnej księgowej w swojej okolicy?

Wyślij zapytanie i umów się na spotkanie. Mamy dla Ciebie naprawdę dobrą ofertę.

Zapytaj o ofertę