Przesunięcie terminów podatkowych i rachunkowych w związku z SARS-CoV-2

Po zamknięciu szkół w obawie przed szerzeniem się koronawirusa, czas na placówki i instytucje publiczne. Mimo, że wiele spraw można załatwić obecnie elektronicznie, to wydaje się oczywistym, że w ślad za pakietem ustaw pomocowych dla przedsiębiorców, na okres zagrożenia epidemią, przesunięciu w czasie iść powinny terminy rozliczeń podatkowych oraz rachunkowych.

Zagrożenie SARS-CoV-2 zbiegło się z terminami rozliczeń podatkowych oraz raportowaniem rachunkowym za rok 2019. W efekcie pojawia się realne zagrożenie, że rozprzestrzenianie się wirusa znacząco utrudni, o ile nawet nie uniemożliwi dochowania terminowości rachunkowo-podatkowej. Z jednej strony ograniczane jest już dziś funkcjonowanie sal operacyjnych w urzędach skarbowych, z drugiej – biura rachunkowe będą decydowały się na maksymalne eliminowanie kontaktu na żywo z klientami lub na podjęcie pracy zdalnej.

Pojawia się zatem sens przesunięcia ze względu na okoliczności, dat ostatecznych na dopełnienie obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych. Poddawana jest m.in. propozycja, o której dyskutuje się w wśród księgowych ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, aby do propozycji legislacji przekazać przesunięcie terminów*:

- sporządzenia i złożenia podpisów dla sprawozdań finansowych za rok 2019 do dnia 30.04.2020 r.,
- złożenia deklaracji CIT-8 za rok 2019 do 30.04.2020 r.,
- złożenia deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych do 30.04.2020 r.,
- złożenia deklaracji IFT-2R do 30.04.2019 r.,
- złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i JPK do 30.04.2020 r.,
- rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r. do 30.04.2020 r.,
- rozliczenia z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2019 r. do 30.04.2020.

Do powyższych terminów należałoby również dodać termin złożenia zeznań PIT na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wydaje się, że pomocnym byłoby usunięcie zagrożeń karnych za nieterminowe rozliczenie podatkowe, złożenie sprawozdań ect. Jako alternatywę warto jest rozważyć odsunięcie w przyszłość rozliczeń i sprawozdań nie tylko do określonej daty (przesunięcie ich o miesiąc), lecz aż do etapu odwołania zagrożenia epidemią lub pozwalające dokonać rozliczenia podatkowego lub rachunkowego za dwa lata łącznie – 2019 łącznie z 2020.

Żaden z powyższych terminów na obecnym etapie nie został jeszcze przesunięty i nie jest przedmiotem formalnego wniosku legislacyjnego.

Obecnie zaproponowany pakiet ustaw pomocowych zawiera wyłącznie rozwiązania w sprawie usunięcia opłaty prolongacyjnej oraz łączenia straty podatkowej z dwóch lat.


*wskazane daty nie stanowią oficjalnej propozycji lub stanowiska SKWP, lecz stanowią wynik dyskusji osób zainteresowanych.


Źródło: www.pit.pl
Przesunięcie terminów podatkowych i rachunkowych w związku z SARS-CoV-2
Autor: Piotr Szulczewski

Szukasz solidnej księgowej w swojej okolicy?

Wyślij zapytanie i umów się na spotkanie. Mamy dla Ciebie naprawdę dobrą ofertę.

Zapytaj o ofertę